ПОДІЛИТИСЯ

Терешківська сільська рада Полтавського району Полтавської області відповідно до Розпорядження сільського голови № 65 від 18.09.2017 року оголошує конкурсний відбір на зайняття вакантної посади керівника КП «ЖЕО» Терешківської сільської ради.

 

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст або магістр (бажано з інженерно-технічної освітою).
 • Досвід управління на підприємствах,установах або організаціях незалежно від форм власності та галузевої належності або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.
 • Стаж роботи не менше 5 років.
 • Громадянство України.
 • Вільне володіння державною мовою.
 • Вік до 60 років.
 • Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітні і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.

Не може бути кандидатом на керівну посаду особа, яка:

 • за рішенням суду визнана недієздатною або обмежено дієздатною;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законодавством порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
 • є членом організації, утворення і діяльність якої заборонено законом або судом;
 • у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 • не подала декларацію за минулий рік за формою декларації, встановленою для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) у випадку, якщо повинна була її подавати.

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі:

 1. Письмова заява про участь у конкурсі.
 2. Особовий листок з обліку кадрів.
 3. Копії документів про освіту з додатками.
 4. Копія паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки фізичної особи-платника податків.
 5. Копії заповнених сторінок трудової книжки.
 6. Декларацію за минулий рік, заповнену в електронному вигляді на офіційному сайті НАЗК.
 7. Письмову згоду на обробку персональних даних.
 8. Дві фотографії розміром 6*4 см.
 9. Пропозиції кандидата щодо перспективи розвитку фінансово-економічної діяльності підприємства, викладені у довільній формі (бізнес-план, програма діяльності тощо).

Претенденти можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації).

Документи приймаються протягом 30 – ти днів з дня опублікування оголошення за адресою: 38762, Полтавський район, Полтавська область, с. Терешки , буд. Шевченка буд.7-А Терешківська сільська рада Полтавського району Полтавської області, тел. для довідок (0532)55-30-00.

Персональний склад конкурсної комісії сформований Розпорядженням сільського голови № 66 від 19.09.2017 року.

Умови та строки проведення конкурсу:

Конкурсний відбір проводиться публічно.

Конкурс проводиться за наявності не менше як двох претендентів на посаду у разі наявності лише одного претендента на оголошену вакантну посаду, конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, але більшістю голосів від загального складу конкурсної комісії може прийняти рішення щодо рекомендації вказаної особи на посаду керівника або оголошення повторного проведення конкурсу на зайняття вакантної посади.

Засідання Конкурсної комісії, прийняті нею рішення та результати відкритого поіменного голосування оформлюються протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожен член Конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку протягом дванадцяти годин після оформлення протоколу.

Конкурсний відбір проводиться в два етапи:

 • Протягом 5 календарних днів з дня закінчення строку для подання документів конкурсна комісія проводить засідання, на якому розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника КП “ЖЕО” Терешківської сільської ради, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобами зв’язку, зазначеними в заяві.

Рішення конкурсної комісії щодо претендентів, які допускаються до участі у другому етапі конкурсу, приймається на засіданні більшістю голосів від загального складу конкурсної комісії. Претенденти, документи, яких визнані такими, що відповідають вимогам, допускаються до часті у другому етапі конкурсу.

 • На наступному засіданні конкурсна комісія проводить співбесіди з кожним кандидатом та здійснює обговорення кожної кандидатури окремо, під час співбесіди заслуховує публічні презентації щодо перспектив розвитку фінансово-економічної діяльності підприємства. На засідання запрошуються учасники, яких допущено до участі другому етапі.

У разі відсутності кандидатів на участь у конкурсі  або у разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів Конкурсна комісія протягом 5 календарних днів з дня завершення строку на подання документів на участь у конкурсі (останньої відмови від допуску кандидата до участі в конкурсі) оголошує проведення нового конкурсу.

Новий конкурс проводиться також у разі відхилення усіх запропонованих кандидатур головою Терешківської сільської ради. Новий конкурс у цьому разі оголошується протягом 5 днів з дня отримання рішення голови Терешківської сільської ради.

Результати проведення конкурсу

За результатами дослідження конкурсних пропозицій та проведених співбесід Конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників кандидатів, які згідно з обгрунтованим в письмовому вигляді рішенням Конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов’язків на керівній посаді, вносить подання на розгляд голові Терешківської сільської ради щодо призначення одного з визначених Конкурсною комісією кандидатів — на вибір.

Призначення керівника

Голова Терешківської сільської ради протягом 7 робочих днів після внесення Конкурсною комісією відповідного подання, своїм рішенням призначає на посаду керівника КП “ЖЕО” Терешківської сільської ради одного з кандидатів, запропонованих йому Конкурсною комісією та укладає з ним контракт.

У разі відхилення головою Терешківської сільської ради всіх визначених Конкурсною комісією кандидатур на посаду керівника КП “ЖЕО” Терешківської сільської ради, Конкурсна комісія протягом 5 календарних днів з дня відхилення останньої кандидатури оголошує проведення нового конкурсу.